گزارش و اطلاعیه: آموزش

پذیرش طلاب جدید

پذیرش دانش آموزان پایه های هشتم و نهم برای سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه مدرسه علمیه فاطمی با رویکرد و ساختاری جدید از میان دانش آموزان با معدل بالای

ادامه مطلب »