جلسه اساتید مدرسه علمیه فاطمی

جلسه اساتید مدرسه علمیه فاطمی

پیاده روی جمکران

پیاده روی جمکران

پیاده روی غروب جمعه از مدرسه تا جمکران با حضور طلاب و اساتید

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه اول

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه اول

با توجه به شیوع کرونا در شهر مقدس قم و دستور مدیریت محترم حوزه­ها بر تعطیلی مدارس علمیه قم، مدرسه علمیه فاطمی تصمیم به برگزاری اردوی آموزشی برای طلاب پایه اول در شهر مقدس مشهد

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه دوم و سوم

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه دوم و سوم

با توجه به شیوع کرونا در شهر مقدس قم و دستور مدیریت محترم حوزه­ها بر تعطیلی مدارس علمیه قم، مدرسه علمیه فاطمی تصمیم به برگزاری اردوی آموزشی برای طلاب پایه دوم و سوم در شهر

جلسه اساتید مدرسه علمیه فاطمی

جلسه اساتید مدرسه علمیه فاطمی

پیاده روی جمکران

پیاده روی جمکران

پیاده روی غروب جمعه از مدرسه تا جمکران با حضور طلاب و اساتید

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه اول

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه اول

با توجه به شیوع کرونا در شهر مقدس قم و دستور مدیریت محترم حوزه­ها بر تعطیلی مدارس علمیه قم، مدرسه علمیه فاطمی تصمیم به برگزاری اردوی آموزشی برای طلاب پایه اول در شهر مقدس مشهد

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه دوم و سوم

اردوی آموزشی-زیارتی طلاب پایه دوم و سوم

با توجه به شیوع کرونا در شهر مقدس قم و دستور مدیریت محترم حوزه­ها بر تعطیلی مدارس علمیه قم، مدرسه علمیه فاطمی تصمیم به برگزاری اردوی آموزشی برای طلاب پایه دوم و سوم در شهر

معرفی کوتاه

مدرسه علمیه فاطمی

سه شهید مدافع حریم ولایت از مدرسه علمیه فاطمی

سه شهید مدافع حریم ولایت

در اختیار داشتن فضای مناسب و وسیع برای هر گونه فعالیت علمی پژوهشی، تفریحی ورزشی و رفاهی ، امتیاز یک حوزه علمیه است؛ امتیازی که خوشبختانه مدرسه علمیه فاطمی داراست.

از نظر علمی پژوهشی مدرسه دارای مدرس‌های وسیع و مجهز به آموزش هوشمند ، دو کتابخانه وسیع با فضای مناسب جهت مطالعه ، یک کتابخانه با کتب امانی و اتاق مخصوص رایانه است.

علاوه بر حجره های وسیع و دل باز که به حیاط بالکن دارند، آشپزخانه مرکزی و آشپزخانه‌های مجزا برای هر طبقه در نظر گرفته شده است.

از نظر تفریحی ورزشی حیاط مدرسه مهیای فوتبال ، والیبال و بسکتبال است. فضای سبز مدرسه نیز محیط خوب و آرامی برای گذرانن اوقات فراغت می‌باشد. سالن ورزشی هم برای تنیس روی‌میز ، فوتبال‌دستی و سایر رشته‌ها آماده است.

مدرسه علمـیه فاطمی
معرفی کوتاه

معرفی برنامه‌ها

بیان برنامه‌ها و هدف گذاری‌های تربیتی
کلیک کنید

معرفی شهدا

معرفی سه شهید مدافع حرم مدرسه
کلیک کنید

معرفی اردوها

اردوهای تحصیلی زیارتی و سیاحتی
کلیک کنید

بخش‌های دیگر